Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
Aby  zapisać się na kurs prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę (PKK) od starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i zgłosić się z PKK do ośrodka szkolenia kierowców.

Aby uzyskać PKK w starostwie powiatowym, oprócz dokumentów wymienionych w poniższej tabeli, należy posiadać:

 • dowód osobisty lub
 • paszport wraz z zaświadczeniem stwierdzającym miejsce zameldowania i numer PESEL.

Zapisy na kursy prawa jazdy prowadzone są w Ośrodku Szkolenia Kierowców AUTO-BIS w godzinach pracy. Służymy również pomocą w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania PKK.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby rozpocząć szkolenie?

KURS WARUNKI UCZESTNICTWA I WYMAGANE DOKUMENTY
KAT. AM
 • wiek 13 lat i 9 miesięcy
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)
KAT. A1
 • wiek 15 lat i 9 miesięcy
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)
KAT. A2
 • wiek 17 lat i 9 miesięcy
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)
KAT. A
 • 23 lata i 9 miesięcy lub 19 lat i 9 miesięcy, w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii A2 przez 2 lata
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
KAT. B
 • wiek 17 lat i 9 miesięcy
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • oświadczenie zgody jednego z rodziców lub opiekunów (przed ukończeniem 18 lat)
KAT. B+E
 • prawo jazdy kat. B (załączyć kserokopię) lub pozytywny wynik z egzaminu kat. B
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
KAT. C
 • wiek 20 lat i 9 miesięcy (18 lat – pod warunkiem uzyskania kwalifikacji wstępnej C1, C, C1+E, C+E)
 • prawo jazdy kat. B (załączyć kserokopię) lub pozytywny wynik z egzaminu kat. B
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
KAT. C+E
 • wiek 20 lat i 9 miesięcy (18 lat – pod warunkiem uzyskania kwalifikacji wstępnej C1, C, C1+E, C+E)
 • prawo jazdy kat. C (załączyć kserokopię) lub pozytywny wynik z egzaminu kat. C
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
KAT. D
 • wiek 23 lata i 9 miesięcy (20 lat i 9 miesięcy – pod warunkiem uzyskania kwalifikacji wstępnej D1, D, D1+E, D+E)
 • prawo jazdy kat. B (załączyć kserokopię) lub pozytywny wynik z egzaminu kat. B
 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • 1 zdjęcie
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne

Gdzie zdaje się egzamin na prawo jazdy?

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17
tel. biuro obsługi klienta : (44) 646-72-04
lub dowolny ośrodek egzaminowania na terenie kraju.

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy?

KATEGORIA TEORIA PRAKTYKA RAZEM
A 30 zł 180 zł 210 zł
B 30 zł 140 zł 170 zł
B+E - 200 zł 200 zł
C 30 zł 200 zł 230 zł
C+E - 245 zł 245 zł
D 30 zł 200 zł 230 zł

© 2004-2010 AUTO-BIS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony: iProjekty.pl
Polecamy: Dąbki na Noclegowo.pl
szybki kontakt
telefontel./fax: 44 724 51 49
telefone-mail: auto-bis@auto-bis.com.pl

Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 55 (II budynek)