Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami, z dniem 10.09.2008 r. zostały wprowadzone obowiązkowe szkolenia dla kierowców w transporcie drogowym:

  • szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej
  • szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
  • szkolenie okresowe.

Prowadzimy zapisy na kurs dokształcający dla kierowców z kategorią D prawa jazdy uzyskaną po 10 września 2008 lub kategorią C prawa jazdy uzyskaną po 10 września 2009 w zakresie kwalifikacji wstępnej (280 godz.) i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin).

Test kwalifikacyjny (egzamin) po kursie kwalifikacji wstępnej odbywa się przed komisją powołaną przez marszałka województwa łódzkiego na miejscu w ośrodku szkolenia. W przypadku niezaliczenia testu, każde kolejne podejście jest bezpłatne. W bieżącym roku zdawalność egzaminów po kursie kwalifikacji wstępnej wynosi 96%.

Dodatkowych informacji na temat w/w szkoleń udzielamy telefonicznie: 44 724 51 49, 512 220 825, 504 265 100.


© 2004-2010 AUTO-BIS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony: iProjekty.pl
Polecamy: