Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Szkolenia Kierowców „AUTO-BIS” s.c.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

  1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-BIS” s.c., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 55, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych i prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-BIS” s.c. (zwany dalej AUTO-BIS).
  3. AUTO-BIS co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. AUTO-BIS nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. AUTO-BIS nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. Punkt informacyjny znajduje się w siedzibie AUTO-BIS. Kontakt , tel.: 44 724 51 49 lub e-mail: biuro@auto-bis.com.pl.

© 2004-2010 AUTO-BIS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony: iProjekty.pl
Polecamy: