Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-BIS”:

  • członek Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców
  • członek Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców
  • zwycięzca konkursu „Instruktor Roku 2000, 2001 i 2002″ regionu piotrkowskiego
  • posiada system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000

Ośrodek działa na podstawie zezwolenia Starosty Tomaszowskiego nr 00011016 z dnia 19.04.2013 roku.

Ośrodek jest wpisany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2005.

Kierownikiem Ośrodka jest Krzysztof Szymański:

  • absolwent Technikum Samochodowego w Tomaszowie Maz.;
  • w latach 1980-82 instruktor nauki jazdy w LOK w Tomaszowie Maz.;
  • w latach 1983-90 egzaminator państwowy w zakresie kategorii ABCDE prawa jazdy;
  • od 1996 roku kierownik OSK „AUTO-BIS”;
  • instruktor-wykładowca w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Siedziba Ośrodka Szkolenia Kierowców „AUTO-BIS” mieści się przy ul. Św. Antoniego 55. Znajdują się tu: biuro obsługi klienta oraz 2 sale wykładowe.

Sale wykładowe mogą pomieścić odpowiednio 46 i 20 osób. Wyposażone są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 roku poz. 1019).

Dysponujemy najnowszymi programami multimedialnymi wykorzystywanymi w procesie szkolenia teoretycznego (Vademecum Wykładowcy, Europejski Kierowca Zawodowy, Egzamin wewnętrzny OSK). Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, posiadający praktykę zawodową w zakresie szkolenia z jazdy. Realizując zajęcia teoretyczne wykorzystujemy również własne prezentacje opracowane przez naszych instruktorów.

Dysponujemy ośmioma stanowiskami komputerowymi z zainstalowanymi programami egzaminacyjnymi. W godzinach pracy Ośrodka nasi klienci mogą korzystać z tych programów.


© 2004-2010 AUTO-BIS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony: iProjekty.pl
Polecamy: Łeba na Noclegowo.pl
szybki kontakt
telefontel./fax: 44 724 51 49
telefone-mail: auto-bis@auto-bis.com.pl

Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 55 (II budynek)